Salarisadministratie

U kunt uw salarisadministratie door ons laten verzorgen. U kunt indien u dat wenst zelf mutaties doorvoeren of de personeelsdossiers digitaal inzien met behulp van het softwarepakket Nmbrs.

Ook voor advies over arbeidscontracten en salarissen kunt u bij ons terecht. Indien uw organisatie bij een CAO is aangesloten is het uiteraard van het grootste belang dat u op de hoogte wordt gehouden van de bepalingen die hierop van toepassing zijn, en dat CAO wijzigingen die worden doorgevoerd, aan u bekend worden gemaakt.