Administratieve dienstverlening

 • Pakketten
 • Jaarrekening
 • Administraties
 • Publicatiestukken KvK via SBR
 • Advies

Audits

 • Vrijwillige controles
 • Stichtingen
 • Maatwerk
 • Advies

Uitzendbranche (backoffice)

 • Pakketten
 • Begeleiding audits
 • Uitzendovereenkomsten
 • Wijzigingen in de wet- en regelgeving
 • Advies

Financieel management

 • Begrotingen
 • Prognoses
 • Controlling
 • Advies

Fiscaal

 • Inkomstenbelasting
 • Omzetbelasting
 • Loonbelasting
 • Overige belastingsoorten
 • Advies

Salarisadministratie

 • Verwerking of controle salarisadministratie
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Diverse soorten cao’s en wijzigingen in wet- en regelgeving
 • Loonkostenberekeningen
 • Advies